Statistics exercise-28: zalon, m. l. (2004). correlates (10 q) &